Maksevõimalused

Kogu summa korraga

Soodustus -10% kui maksta kogu summa ühe korraga

Osamaksete kaupa

Maksa osade kaupa kursuse vältel

Küsi finantseeringut

Võimalused leiad meie koostööpartneritelt

1. Makstes kogu summa ühe maksena on allahindlus 10%

Võimalus saada 10% soodustust makstes korraga kogu kursuse eest.

2. Võimalus tasuda osamaksete kaupa kursuse vältel

Kindlusta endale koht kursusel makstes ainult 20% kogu kursuse summast. Ülejäänud 80% saab tasuda järgmise 2-3 kuu jooksul.

3. Võimalus taodelda laenu ka meie finantspartnerite käest

Klikkides ühel meie partnerpanga logol saate vaadata, milliseid võimalusi tasumiseks on. Kursusel osalejatele on saadaval antud ettevõtetes eripakkumised.

Kõik maksed tehakse pangaülekandega elektroonilise arve alusel

Lepingu lõpetamine

Leping jõustub mõlema poole allakirjutamisel. Lepingut muudetakse poolte kirjalikul kokkuleppel ja vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

 

Kõik käesoleva lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mitte jõudes lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eestis kehtivaid õiguasakte.

Tagastusõigus

Osa õppemaksu kogumahust (kuni 30%) võidakse hüvitada, kui osaleja on esitanud mõjuva põhjuse õpingute pooleli jätmiseks, mida tõendab vastav dokumentatsioon.

 

Osa õppemaksu kogumahust (kuni 50%) võidakse hüvitada, kui osaleja on teatanud õppetöö katkestamisest hiljemalt 30 päeva enne valitud kursuse algust.

 

Osa õppemaksu kogumahust (kuni 70%) võidakse hüvitada, kui osaleja on teatanud õppetöö katkestamisest hiljemalt 45 päeva enne valitud kursuse algust.

 

Kõikide tagastustega tegeletakse 10 päeva jooksul pärast tühistamise kinnitamist ja kantakse tagastamisele kuuluv summa esitatud pangakontole. 

Miks valida meid